Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 07:31:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN ( Từ 17h trở đi )
Thông tin: học viên nữ, mới bắt đầu học.
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: