Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 10:05:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (chiều 16h -17h30)
Thông tin: học viên nữ 30t, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: