Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 17:10:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (sáng 9h-10h30)
Thông tin: Học viên nữ, 30 tuổi, đã biết sơ sơ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Thị trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: