Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp 12 Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 02:08:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 4.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456(15h30-17h30)
Thông tin: Học sinh nữ, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp 12 Lạc An Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: