Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp 12 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 08:51:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, 2.500.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 8h đến 19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Nam/Nữ, SV: 1tr6 || GV: 2tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp 12 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: