Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp Lá Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 17:23:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều tối T5,T7 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam 4 tuổi hơn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp Lá Bình An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: