Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 21:20:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối T2->T6 (19h->) hoặc cả ngày T7-CN
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, học tại nhà gia sư
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: