Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 17:35:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t6+sáng t7
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: