Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 12:51:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 4.500.000đ/tháng, 3tr/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (Sáng 8h->11h)
Thông tin: Học viên nữ
Yêu cầu: Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: