Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 18:21:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (17h-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: