Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 16:24:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng sx
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: