Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 20:20:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (10h-11h30)
Thông tin: học viên nữ, biết sơ cấp N5
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: