Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 07:34:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 350.000đ/buổi
Số buổi: 2->3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học viên
Thông tin: 3 học viên, sinh viên trường hutech
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Phí 600k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: