Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Thị trấn Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 12:37:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng t3+t7
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Thị trấn Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: