Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Pháp Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 15:47:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Pháp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Hiện tại rãnh hết (Vô học lại sắp xếp lại tối hoặc T7,CN)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 9
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Pháp Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: