Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 07:32:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx T2-4-6-7-CN (14h->tối)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: