Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 19:42:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 3.300.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: 2buổi T7, CN + 2 buổi sắp xếp trong tuần (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: