Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 12:03:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5,6 (Sau 18h)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế việt úc
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: