Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 23:58:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy:
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx chiều
Thông tin: hv người singapo
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Bình Thắng Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: