Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 03:05:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy:
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx chủ nhật
Thông tin: hv nam người trùn, biết tiếng nhật
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: