Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 17:26:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx ưu tiên t7+cn, dạy 1 tiếng
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Trừ Văn Thố Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: