Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 18:38:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế horizon
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: