Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 07:24:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 100.000đ/buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (từ 14h đến tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Bình Tân
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Phí 150k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: