Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 2 Xã Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 11:04:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (8h-10h)
Thông tin: học sinh nam, yếu Tiếng việt
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 2 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: