Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 2 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 11:03:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h-20h30)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Phú Mỹ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 2 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: