Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 2 Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 10:06:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, sinh viên: 3tr2 (dạy 90phút/buổi)
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (Sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nam, yếu TV
Yêu cầu: Nữ, SV: 2tr2 || GV: 3tr2 (Phí 300k)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 2 Thị trấn Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: