Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 3 Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 06:38:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối sau 18h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 3 Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: