Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 4 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 21:32:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sắp xếp 18h
Thông tin: hs nữ, ngoan
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 4 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: