Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp Lá Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 12:25:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 246
Thông tin: hv lớn tuổi, biết ít chữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp Lá Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: