Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 06:12:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345 (19h-21h)
Thông tin: học viên nữ 35t, không biết chữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: