Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 09:16:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (19h-20h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: