Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 15:52:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (rãnh ban ngày)+ 1 buổi tối trong tuần
Thông tin: học viên nữ, 24 tuổi, học word, excel
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học An Lập Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: