Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 2 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 00:35:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T24 (17h30 hoặc 18h)
Thông tin: học sinh nữ trường việt úc
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 2 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: