Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 3 Lớp 12 Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 19:31:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 12,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ lớp 12, học sinh nam lớp 3
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Đầu tháng 12 mới bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 3 Lớp 12 Phú Tân Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: