Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 3 Lớp 6 Lớp 7 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 09:03:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6, Lớp 7,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng, 3tr/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 17h trở đi)
Thông tin: 3 học sinh
Yêu cầu: Nam/Nữ, SV:2tr3 || GV:3tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 3 Lớp 6 Lớp 7 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: