Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 3 Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 15:13:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (19h -20h30)
Thông tin: học sinh lớp 3, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 3 An Thạnh Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: