Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 4 Lớp 7 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 18:57:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (18h-20h)
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 4 Lớp 7 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: