Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 9 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 11:55:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: .
Thời gian: Sáng – Chiều ( sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: học sinh nam, ôn thi học sinh giỏi.
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, Phí 150k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 9 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: