Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 12:28:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (Từ 8h trở đi)
Thông tin: học viên nữ 38t, đã biết sơ sơ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, (dạy cấp tốc)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: