Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 17:28:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (sắp xếp sáng-chiều-tối)
Thông tin: học viên nữ, 25tuổi, học tin học văn phòng
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: