Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 18:56:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 960.000đ/buổi, ( 120k/ buổi)
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx sáng – chiều
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: