Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 20:44:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: Bé 9 tuổi, cần học lập trình C, pascal
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, (Trường Bách khoa hoặc Khoa học tự nhiên)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: