Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Vẽ Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 17:55:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học, Vẽ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t7+CN
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy autocad
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Vẽ Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: