Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 2 Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 02:17:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nữ trường An Hội
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 2 Lạc An Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: