Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 2 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 00:00:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng, giáo viên lương 1tr6
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t3-5-7 (7h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 2 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: