Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 3 Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 06:00:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối sau 18h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 3 Đất Cuốc Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: