Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 5 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 03:24:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357(20h-21h30)
Thông tin: Học sinh nữ, lớp tích hợp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 5 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: