Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 7 Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 09:02:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2456 (Từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường nguyễn trãi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 7 Thị Trấn Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: