Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 8 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 08:00:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,5,7, CN (sau 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Tân Thới Hòa
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 8 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: