Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Báo Bài Lớp 9 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 22:12:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,CN (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Báo bài các môn (ko dạy tiếng anh)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Báo Bài Lớp 9 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: